• Gratis frakt till Sverige från 950 SEK
  • Handla säkert med SSL-kryptering
  • Diskret frakt
Tester på Feromoner
Feromontester på människor

1. Försäljare har funnit, att feromoner är fördelaktiga vid kontakt med kvinnliga kunder. Äldre personer verkar uppskatta dess effekt och märka en lätt förändring i andras beteende mot dem.

2. Fermoner påverkar på ett enkelt sätt, valet av sittplats för män och kvinnor. Kvinnor dras till stolar, som är besprutade med produkten medan män tenderar att undvika dem. Möbelfirmor sägs ha använt dem i sina utställningslokaler för att dra uppmärksamhet åt en svårsåld sittgrupp.  Män sprutar in sig för att erhålla ökad respekt och på så sätt verka dominerande eller beskyddande.

3. Det har kunnat bevisas av oberoende forskare, att kvinnor, framför en rad av 10 stolar, oftare sätter sig på stolarna som besprutats med feromoner. Det verkar som om kvinnorna omedvetet dras till den berörda stolen och betraktar den som en slags tillflyktsort.

4. Detta experiment har redan framgångsrikt utförts vid telefonkiosker, där man kunnat fastställa, att kvinnor inte bara hellre använder de besprutade kioskerna, utan också ökar den genomsnittliga samtalstiden. I båda experimenten regagerade männen helt motsatt. De undvek att använda både de besprutade stolarna och telefonkioskerna.
Man antar att de på så sätt ville undvika ett område som redan tagits i besittning av någon som är mera dominerande än de själva.

5. I ett experiment fick en grupp testpersoner veta att  man ville ta reda på, om stressen av att bära en ansiktsmask skulle påverka deras beslut. Man visade dem bilder på kvinnor, män. djur, träd och byggnader medan de bar masken, med instruktion att bedöma bilderna i ett värderingsschema mellan aggresiv/passiv, attraktiv/oattraktiv, vänlig/ovänlig osv.

Alla testades två gånger med två veckors mellanrum. Vad de inte fick veta var att maskerna, vid ett av testerna, behandlats med små mängder av feromoner. Vid båda testtillfällena fick de se exakt samma bilder och deras beslut förändrades under inflytandet av Androstenol. Bedömningen av träd och byggnader förändrades nästan inte alls. Djur bedömdes som tanklösa och oförutsägbara men skillnaden i bedömningen av bilderna på människor var mera betydande. Både män ock kvinnor  uppfattades som känsligare, bättre, intelligentare, mera sexuellt attraktiva, varmare, vänligare och pålitligare.

6. Användningen av feromoner vid skuldindrivning, genom besprutade kravbrev har också patenterats. Kravbrev har av naturen en hotande effekt. Besprutade brev betalades oftare och något snabbare. På undermedveten nivå uppfattades det att detta brev hade sänts av en dominant, aggresiv och beslutsam person. Doftens motsvarighet till rött bläck

 

Tillbaka